…Horzsolások... (Scratches)

Drawing, vinyl, 2016

“A szöveg és a rajz tere absztrakt helyzetet teremt, ami a kiszolgáltatottság, félelem és fenyegetettség legkülönbözőbb helyzetekben megélt mechanizmusaira és az erre adott reakciókra fókuszál. Szemző számára elsősorban az a reakció érdekes, aminek során az ember az eltűnésben, a beolvadásban, a "semlegessé válásban", a visszavonulásban, önmaga adott helyzetből történő "kivonásában" talál meg. Ez átmeneti nyugvópontot jelenthet, védelmet nyújthat, ahol az illető a láthatatlanság, beolvadás által védve, "önmaga" lehet. Ez az ambivalens helyzet, nem "valódi megoldás", hanem egy, a küzdelmek során újra és újra szükségessé váló “visszavonulás”, egyfajta ellenpontja a küzdelem során tapasztalt over-exposure-nek. A nyilvános helyzetet egy privátabb, védettebb helyzet váltja fel: a rajzon szereplő személyek nem felismerhetőek, noha vonásaikat fontos társadalmi mozgalmak emblematikus alakjai inspirálták. A művész különböző érzeket dolgoz fel: feloldódás, elkülönülés, összeomlás, összehúzódás, csúnyának tűnni, igénytelennek tünni, nem menni sehová, elolvadni, magány, meghúzni magunkat, folyamatos figyelem és éberség, gyorsaság, olyannak lenni mint egy állat, kiélesíteni az ösztöneinket, kiszolgáltatottság, bizonytalanság és fenyegetettség. Az összeválogatott újságcikkek ezeket az érzeteket konkrét témákhoz és referenciákhoz kötik, rámutatva, hogy nagyon sok megközelítés lehetséges, ezáltal is kizökkentve a félelem gyakran instrumentalizált, hegemón diskurzusát.” (Erdődi Katalin)