My goal was to capture a bigger spectrum about different social problems, that appear in the media, like the arab spring or the Fukushima events, but this didn't happen. The result was answers, that could have been said by someone from South Africa as from Hungary, so they are generalized. There are tools for measuring needs of people. It is possible to make statistics, about how many people live in very poor conditions, or how many people are illiterate. But how we live our needs is not measurable What is it in our life that we need? It seams, that this is a general feeling, and people feel the same. In the drawings and other picture elements need-metaphors are present.
Judit Csatlós: Something is missing: "What do you miss, what do you need? - Zsófia Szemző asks friends, acquaintances, and-she draws the inventory of momentary wishes, and life-long desires. She isolates the responses from the life stories-and from the cultural and social factors, and transforms them into mere facts that are comparable, measurable data, and places them in a fictitious periodic table. The periodic table of Mendeleev is the embodiment of positivist science and faith, which is also proved by the fact that Mendeleev marked the place of the elements unknown at the time. However the "specific gravity" of deficits is relativized to the extent of a feeling of just a fact of record. Abraham Maslow attempted to objectively sort the shortages that threaten human existence into a structure. The physiological, psychological, social conditions and levels of self-fulfillment that he referred to as needs, are transformed by anyone into rearranged charts in the exhibition space, so that the individual preferences take the place of the biological determinations. The science has developed numerous methods for measuring describing and comparing the individual's social and economic circumstances and psychological states. Zsófia Szemző treats all these methods with reservations, and heads the trail of the desires and feelings, to explore the subjective experience of objective circumstances. "
“Szemző's cargo is social science, fiction, criticism, and in a particular mix, which transforms science into magic. Perhaps the only difference is that while cargo-cult proposes symbolic arena and with virtual solutions to real problems, whereas science often forgets to bring feedback, by falling into its own spell. Cargo-cult science is not exactly a positively connoted territory, however it is justified, by the expansion of the practical action field by the ways of personal knowledge. Arjun Appadurai, Indian anthropologist, writes about the democratization of knowledge and about mapping social phenomena that is directly affecting the individual - even though their method is not, in every detail professional as science requires it – but it allows identification of problems and contributes to social change. So, in addition to the right to religion we can take on the record the right of research, as does Appadurai. We see that Szemző, as a result of the research described by her own requirements, shows artwork patterns to solve social problems, and also encourages mapping of personal aspects in these problems and and also stimulates thinking about these problematics.” in: Judit Csatlós Judit - Szilvia Nagy: Cargo-cult, two exhibitions of Zsófia Szemző.

Az volt a tervem, hogy a jelen társadalom problémáinak nagyobb spektrumát foglalom bele a műbe mindabból, ami a médiából eljut hozzánk, úgymint az arab tavasz, vagy a Fukushimai események, de ez nem történt meg. A válaszok, melyeket a kérdésemre kaptam, bárkitől származhattak volna, legyen az Dél-Afrikai vagy Magyar, tehát általánosításokról van szó, vagy olyasmiről ami általános. Vannak valódi eszközök az emberi igények mérésére. Készülnek statisztikák arról például sok egyéb mellett, hogy hány ember él a szegénységi küszöb alatt, és hány ember írástudatlan. De az, hogy hogyan éljük meg a hiányérzetet az nem mérhető. Mi az amire szükségünk van az életben? Úgy tűnik ez egy általános érzés, és mindenki hasonlóan érez. A mű rajzi elemei hiány-metafórák. „Mi hiányzik neked? – kérdezi Szemző Zsófia barátait, ismerőseit, majd a pillanatnyi kívánságok, hétköznapi vágyak és életre szóló álmok lajstromát elkészíti. Leválasztja a válaszokról az élettörténeteket, a kulturális és szociális tényezőket, hogy puszta tényként összehasonlíthatóvá, mérhetővé tegye a kapott adatokat, és egy fiktív periódusos rendszerbe helyezze azokat. Mengyelejev táblázata a pozitivista tudomány és hit megtestesülése , melyet az is bizonyít, hogy alkotója a számára még nem ismert elemek helyét is pontosan kijelölte a meglévő ismeretek analizálásával. A „fajsúly” alapján elrendezett hiányok azonban oly mértékig relativizálódnak, hogy már csak a hiányérzet tényét rögzítik. Az emberi létet fenyegető hiányokat Abraham Maslow próbálta meg objektív, egymásra épülő stuktúrába rendezni. Az általa szükségleteknek nevezett fiziológiai, pszichés, szociális feltételek és az önmegvalósítás szintjei, azonban a kiállítótérben nyitott, bárki számára átrendezhető ábrává alakulnak, így az egyéni preferenciák lépnek a biológiai meghatározottságok helyébe. A tudomány számtalan módszert dolgozott ki arra, hogy az egyén társadalmi, gazdasági körülményei, pszichés állapotai leírhatóak és összevethetőek legyenek. Szemző Zsófia mindezeket fenntartásokkal kezelve a vágyak és érzések nyomába indul, hogy feltérképezze az objektív körülmények szubjektív tapasztalatát." Csatlós Judit
„Szemző rakománya a társadalomtudomány, tudománykritika és fikció különös egyvelege, ami a tudományt is mágiává változtatja. Talán azzal a különbséggel, hogy amíg a rakománykultusz szimbolikus cselekvési teret és ezzel együtt valós problémákra virtuális megoldásokat kínál, addig a tudomány sokszor hajlomos saját igézetébe zuhanva megfeledkezni a visszacsatolás szükségletéről. A nem éppen pozitív csengésű rakománykultusz-tudománynak ugyanakkor teljes létjogosultsága van a személyes tudás és ehhez
kapcsolódóan a cselekvési mező kitágítása miatt társadalmunkban. Arjun Appadurai indiai antropológus a tudás demokratizálásának szükségessége kapcsán írta, hogy az egyént közvetlenül érintő társadalmi jelenségek feltérképezése, - még ha módszerünk nem is minden részletében professzionális vagy szakszerű a tudományos követelmények tekintetében – lehetővé teszi a problémák felismerését és hozzájárul a társadalmi változásokhoz. Tehát a valláshoz való jog mellett Appaduraival együtt felvehetjük a listánkra a kutatáshoz való jogot is. Látjuk, hogy Szemző Zsófia saját maga által felállított szabályokat követő kutatása eredményeként amellett, hogy művészeti mintákat mutat fel társadalmi jelenségek megoldására, ösztönzi a személyes vonatkozások feltérképezését, és egyúttal élénkíti az ezekről való gondolkodást.” in: Csatlós Judit
- Nagy Szilvia: Rakománykultusz, Szemző Zsófia két kiállítása
http://www.youtube.com/watch?v=RlJ0jfJASI8
http://www.youtube.com/watch?v=RlJ0jfJASI8&feature=related

2011. 12 pencil drawings, photos, diagram from the Maslow pyramid, periodic table with answers to the question what do you need?, blackboard and chalk.