Enyhén átszínezett
Daniela Krajčová és Szemző Zsófia kiállítása, Kurátor: Csatlós Judit
Stúdió Galéria rezidens tere, Deák Ferenc Könyvtár, Co-op Szövetkezet
2014. február 18.–2014. március 6.
Daniela Krajčová és Szemző Zsófia Enyhén átszínezett című kiállításukon a kirekesztés mindennapi gyakorlatát térképezik fel és ennek felülírására tesznek kísérletet. A kirekesztés folyamata egy relációs viszonyt feltételez, amelyben az egyik fél korlátozza a másik hozzáférését bizonyos társadalmi, gazdasági, kulturális értékekhez, javakhoz, szolgáltatásokhoz. Ennek a mechanizmusnak vannak mindannyiunk által megtapasztalt szegmensei, ugyanakkor ez társadalmi szinten egész csoportokat érint. A hozzáférés kérdése szorosan összekapcsolható az alapvető emberi jogokról való gondolkodással és ezek gyakorlati megvalósíthatóságával. Gondoljuk csak arra, hogy a megfelelő szociális háttér hiánya, milyen korlátokat jelent a nyilvánosságban való részvételben. Beszélhetünk-e szabad döntésről, amikor a létfenntartás napi problémája jelöli ki a tettek kereteit. Amikor kirekesztésről beszélünk, olyan folyamatra utalunk, amely során tudatosan vagy tudattalanul megfosztanak másokat a társadalmi részvétel és a cselekvés lehetőségétől. Ilyen értelemben a kirekesztettség egyenlő a szabadság hiányával.

Daniela Krajčová és Szemző Zsófia a Deák Ferenc Könyvtárban a beszélt és írott nyelv ideológiai és strukturális szerepét feszegetik a csoportok közötti egyenlőtlenségek és azonosságok létrehozásában, újratermelésében. Szemző Zsófia Optikai jelenség című installációja a könyvek egy olyan új kapcsolathálóját hozza létre, melyben szemléletesen megjelenik a nyelv és az identitás kapcsolata, és arra ösztönzi a könyvtárlátogatókat, hogy közösen alakítsák a számukra adott teret. Daniela Krajčova Félkésztermékek címmel bemutatott animációja és rajzai a piachoz mint kulturális térhez kapcsolódó történeteken keresztül jelenítik meg a közép-európai régió történetét, melyben nyelvi, etnikai és területi változások rétegződnek egymásra.

A Stúdió Galéria rezidens terében bemutatott munkák a kirekesztettség személyes tapasztalatára fókuszálnak, részben családi tapasztalataikat mozgósítva, részben az érintettekkel folytatott közös munkák során. Ezeket a műveket átszövik a topográfiai meghatározottságok. Többek között Krajčová lokálpatriótákkal és migránsokkal tett közös sétái a térérzékelés mentális és érzelmi aspektusait, Szemző szoftver alkalmazása a látogatók által megadott információk alapján a Budapesttől mért valós és érzékelt távolságokat gyűjti és elemzi.

A kiállítás szerves része a Co-op Szövetkezet néven 22 napon át működtetett közösségi tér. A helyiségben korábban több szélső jobboldali szervezet irodája működött. A Co-op Szövetkezet kísérletet tesz a kirekesztő ideológiával és gyakorlattal szembehelyezkedve a tér újraírására egy nyitott, befogadó közeg létrehozásával. Ezáltal a hely ideiglenesen visszakapcsolódik mikrokörnyezetébe, ahol különböző identitású, társadalmi helyzetű, etnikumú csoportok vannak jelen. A Co-op Szövetkezet az itt élők számára találkozási pontot kínál, részben közös tevékenységek, elfoglaltságok segítségével, részben a lakosok számára biztosított szolgáltatásokkal. A rendelkezésre álló idő ugyan nem teszi lehetővé egy valódi integrációs színtér létrehozását, a Co-op Szövetkezet az itt élők párbeszédét ösztönözni és szabad teret ad együttműködésüknek. A Co-op Szövetkezet folyamatosan frissülő programjai a https://www.facebook.com/coopszovetkezet oldalon követhetők.

Enyhén átszínezett
Művészek: Daniela Krajčová, Szemző Zsófia és a Co-op Szövetkezet résztvevői.
A Co-op Szövetkezet szervezői: Csatlós Judit, Gadó Flóra, Szemző Zsófia.
Kurátor: Csatlós Judit.

Helyszínek:
Deák Ferenc Könyvtár, Stúdió Galéria, CO-OP Szövetkezet