Megnyitó: JÚNIUS 29. (hétfő) 19.00
A kiállítást megnyitja: FRAZON Zsófia

Kiállító művészek: ALPERN Bernadett, ERMÉNYI Mátyás, KAMONDI Gabriella, LACI&BALÁZS, LEITNER Levente, PÁLINKÁS Bence György, RUDAS Klára, SEEMANN Adrienn, SZIMÁN György, SZEMZŐ Zsófi

Kutatás: BALÁZS Kata, BÓDI Lóránt

Arculat: BOZZAI Dániel

Kurátorok: DON Tamás, GADÓ Flóra, ISTVÁNKÓ Bea

A kutatás támogatói: Artpool Művészetkutató Központ, Dr. Végh László Archívum, Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár

Külön köszönet: Kürti Emese, Sugár János

///////////////////////////////////////////// scroll down for english

TÉRTÁGÍTÁS - A Teleport Galéria bemutatkozó kiállítása

A Tértágítás a Teleport Galéria bemutatkozó projektje, amely egyben állásfoglalásként is értelmezhető – megjelenik benne mobil intézményünk két alapgondolata. Koncepciónkban meghatározó, hogy projektjeink olyan terekben valósuljanak meg, amelyek a 60-as, 70-es évek progresszív művészeti diskurzusában fontos jelentéssel bírtak, de napjaink képzőművészeti kiállítási gyakorlata számára már kevéssé jelentősek; ilyen intézmények többek között a művelődési házak. Emellett fontosnak tartjuk, hogy fiatal művészekkel, többnyire pályakezdőkkel dolgozzunk együtt. Mindezek szellemében a Tértágításon egy egykori zsinagógában, a mai TIT Stúdióban fiatal művészek olyan kortárs reflexióit mutatjuk be, amelyek az intézményrendszer (át)alakulásának kérdéskörével foglalkoznak.

Az elmúlt években több olyan kiállítás jött létre, amely sok tekintetben hasonló úton indult el, mint a Teleport. Ezek közül kiemelkedik a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszékének néhány diploma projektje: a Terra Nova (Gólya), az UNDER RECONSTRUCTION – ÚJLAK, 1989-1995 (egykori Flórián mozi), a Rejtett Víziók (Csepel Művek), a MONITOR live 2 (Kesztyűgyár Közösségi Ház), valamint az FKSE 2014-es éves kiállítása (többek között Budapest számos, használaton kívüli bolthelyisége). A példákból kirajzolódik, hogy a fiatal művészekben, kurátorokban az elmúlt évek során megfogalmazódott az igény, hogy a kortárs képzőművészet kiállítási praxisát a művészeti közeg számára korábban idegen helyszínekre is kiterjesszék. Ennek a tendenciának a legmarkánsabb példája a múlt hónapban véget ért OFF-Biennále volt, amelyre szintén inspirációs forrásként tekintünk.

A Tértágítás-kiállításnak helyet adó TIT Stúdió története egy további szempontból is lényeges számunkra. Fontos kérdésnek tekintjük ugyanis, hogy a mai társadalom, a művészeti közeg hogyan viszonyul a Kádár-rendszerhez, a szocialista múlthoz, s milyen módon jelenik meg a korszak emlékezete a kortárs művészetben. A problémakör vizsgálatára alkalmas helyszínnek tűnik a TIT – Bauhaus stílusjegyeket is magán viselő – épülete, mely eredetileg zsinagógának épült, majd a hatvanas években a szocialista ízlésnek megfelelően modernista átalakításokon esett át, ezután 1969-ben művelődési házként kezdett el működni.

A Tértágítás keretein belül fontosnak tartjuk, hogy minél látogató centrikusabb módon jelenítsük meg a Kádár-kor alternatív intézményrendszeréről fiatal szakemberek által végzett kutatásokat. Így a TIT Stúdió történetével és egy általunk választott másik, a korszakban fontos helyszín, a Petrigalla Pál lakásán működő szalonnal foglalkozó kutatás is megjelenik a kiállítótérben. Az archív fotókból és dokumentumokból kirajzolódik a helyszín története, a három esettanulmányon illetve az azokból kiemelt szemelvényeken keresztül pedig megjelenik a korszak társadalmi kontextusának egy szelete, s ez egyfajta keretet ad a kiállításnak.

A kiállítás legfontosabb részét a kortárs reflexiók képezik; fiatal alkotókat kértünk fel, hogy reflektáljanak arra, mit jelent számukra a mai intézményrendszer, a kívülállás vagy a részvétel. Érdekelt minket, miként viszonyulnak a szocializmus művészetfelfogásához, mennyiben tud kapcsolódni a mai fiatal generáció a Kádár-korszakhoz és annak hagyatékához. Fontosnak tartottuk, hogy minél többféle munka szülessen, így a Tértágítás a történeti, dokumentarista megközelítéstől kezdve az elvont, szimbolikus tárgyhasználaton át a galériatér újradefiniálásáig jut el.

http://www.tit.hu/
https://www.facebook.com/teleportgaleria

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Space Expansion

Space Expansion is the first project of Teleport Gallery, which could be understood as a „statement exhibition”: it presents the two main ideas of our mobile institution. We are interested in realizing our projects in such places which were relevant in the 1960-70’s progressive discourse, but today their meaning is less visible, such as community centres. Beside that we consider it important to work with young, mostly upcoming artists. As a conclusion, Space Expansion will be held in a former synagogue, now TIT Studio with the focus on young artist’s reflexions towards institutional critique and the changes related to that.

In the past couple of years there were several exhibitions which were based - in same parts - on the same idea as Teleport. The projects curated by the students of the University of Fine Arts Art Theory Department are important in this sense. These were, just to mention a few: Terra Nova (Gólya) UNDER RECONSTRUCTION – ÚJLAK, 1989-1995 (former Flórián cinema), Rejtett Víziók (Csepel Industry), a MONITOR live 2 (Kesztyűgyár Community Centre). Also, the Studio of Young Artist’s Associations annual exhibition in 2014 was an outstanding example: the projects took place in several spaces usually not used for exhibition purposes. From the examples one could see that among young artists and curators it become essential to “expend the space” and to present exhibitions outside of the familiar venues of contemporary art. The OFF-Biennale which just finished last month is also a great inspiration for us in this sense.

The exhibition venue of Space Expansion, TIT Studio is crucial for us in another sense as well. We consider it an important question how contemporary society and the art scene relates to the Kádár-system and to the socialist past, how is the remembrance of this period is visible in their artworks. To examine this situation the TIT Studio is quite suitable: the building which also has Bauhaus elements was originally a synagogue which was rebuilt in the 60’s according to the era’s socialist style and was bought by the state. From 1969 it started to function as a community centre.

Within the exhibition we consider it important to present in a visitor friendly way the researches about the Kádár-era made by students or young researchers. This is why the history of the TIT Studio as well as another important venue in the period, the Petrigalla Pál salon becomes visible. From the archive documents, photos and excerpts from the texts the history of the two spaces evolves and it gives a frame and context to the exhibition.

The contemporary reflexions are the most important part of the exhibition. We asked young artists to reflect on what the current institutional system means to them, what they think about being part of it, our existing outside of it. We were also interested in their relation towards the socialist period: how can the younger generation relate to its heritage. There is an emphasis on the diversity of works, that is why Space Expansion presents various artistic positions. It ranges from documentarist, historical approach through symbolic use of objects until the redefinition of the gallery space.

http://www.tit.hu/
https://www.facebook.com/teleportgaleria