Polyglot Picture dictionary, 2014//Poliglott képes kis-szótár,2014
póló, papírcédulák, grafit, filc

Demonstrative 14 language picture dictionary, that operates with only a few concepts and images.

{Polyglot} ~ is the person, who can communicate in several languages. Language can become an instrument of power, that can officialese languages, can make plurilanguage societies monolingual. In the Spoken languages in the Austro-Hungarian Empire: German, Hungarian, Slovak, Czech, Serbian, Croatian, Ukrainian, Polish, Romanian, Slovenian, Yiddish, Gipsy, other.

The idea of a universal language was present often as a possible solution for conflicts of difference. Leyzer Leyvi Zamengof, the inventor of the Esperanto language was fascinated by the idea of a world without conflict. His first International Language book was published in 1887.

i(heart) Zamengof

{Poliglott} ~ A Poliglott személy tágabb értelemben bárki, aki több nyelven kommunikálni tud.
A nyelv a hatalom eszközévé tud válni, a hatalom hivatalossá tehet nyelveket, egynyelvűsíthet többnyelvű közegeket. Az Osztrák- Magyar Monarchiában beszélt nyelvek: német, magyar, szlovák, cseh, szerb, horvát, ukrán, lengyel, román, szlovén, jiddis, cigány, egyéb.
14 nyelvű képes szótár, amely demonstratív, kevés szóval, fogalommal és képpel operál.
Az univerzális nyelv fogalma sok esetben felmerült, mint lehetséges megoldás arra, hogy a különbözőségekből adódó konfliktusokra megoldást jelentsen. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) hasonlóan mint a jelen korban kognitív tudományokkal foglalkozók, szoros kapcsolatot vélt felfedezni a nyelv formája és tartalma között, és az elme működése között, álláspontja szerint a nyelvek az emberi agy legjobb tükrei, és a szavak jelentésének precíz vizsgálata többet mond el a kognícióról, mint bármi más. Leibniz ezen nézete egy univerzális mesterséges nyelv tervét vetítette előre, amely szimbólumokból áll melyek ideákat jelölnek, és logikai, matematikai szabályok mentén mozognak. Azt gondolta, hogy ez a nyelv leképezheti az emberi gondolkodás folyamatát. 1933-ban az Otto Reichl Verlag kiadta Leibniz összes műveit, Hitlernek ajánlva azt.
Leyzer Leyvi Zamengofot (1859–1917) az Eszperantó nyelv megalkotóját, egy háború nélküli világ képe foglalkoztatta, és meggyőződése volt, hogy egy egységes nemzetközi kiegészítő nyelv segítségével jöhetne ez létre, melynek kidolgozását már 1873-ban megkezdte. Arra a következtetésre jutott, hogy nem egy élő nemzeti nyelvet kell választani erre a célra, mert ez is nemzetek közötti konfliktushoz vezethetne. Foglalkozott a gondolattal, hogy matematikai alapon alkot nyelvet, szintén dolgozott egy héber alapú nyelv kidolgozásán és egy jiddis alapú nyelven, de ennek az összeállított nyelvtana bonyolultnak bizonyult. Az Angol nyelvet is vizsgálta nyelvtanának egyszerűsége miatt. Az első Lingvo Internacia, Nemzetközi Nyelvi tankönyv 1887-ben jelent meg, az első folyóirat, 1889-ben, Nürnbergben.
i(heart) Zamengof.